نوع پروژه:

آپارتمانی

نوع واحد ها:

استدیو، ۱ خواب، ۲خواب و پنت هاوس

تاریخ تحویل:

فاز اول ۳۰ ماهه فاز دوم ۵۰ ماهه و فاز سوم ۷۰ ماهه

امکانات:

۴۰۰متر رودخانه اختصاصی/بار/رستوران/صرافی/هتلینگ فروشگاه های برند/پارکینگ طبقاتی/پارک بازی کودکان زمین تنیس-بسکتبال-والیبال/فضای بازبرای پیکنیک

شرایط پرداخت:

۳۵٪ پیش پرداخت ٪۶۵ تا زمان تحویل

موقعیت پروژه:

منطقه لانگ بیچ اسکله

کم ترین مبلغ پیش پرداخت:

۳۰ هزار پوند انگلستان

سایر پروژه ها

Shopping Basket